Translate

Datos personales

Mi foto
Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain

2013: Polvorín de Puntiró : Una propuesta de Centro Paleontológico y Geológico de Mallorca (por Bernat Morey Colomar)

Puntiró: de guardabombes a centre d´interpretació
02.05.2013  DIARIO DE MALLORCA
Bernat Morey Colomar. Paleontòleg 
Copinyes enlloc de bombes. Informació i investigació envers de destrucció. El darrer polvorí de Mallorca resta abandonat i ple de pols. 

És, però, un llibre obert. Arena i copinyam de fa 4 milions d´anys, unes de les més impressionants platges fòssils de la seva edat en la Mediterrània, sumat a un registre quaternari espectacular. Fins a tres canvis climàtics o glaciacions enregistrats i el tan escàs i valorat trànsit d'un període a un altra. Impressionant. 

A dia d´avui, a Son Tous s´acaramulla així com se pot el patrimoni arqueològic del Museu de Mallorca gràcies a la titànica feina dels pocs conservadors que queden. Mentrestant, el patrimoni paleontològic mallorquí és d´igual rellevància i part important també de la nostra cultura, història i identitat però encara molt més desconegut. Ni se té ni un simple magatzem públic per a la seva custòdia quan és obligat per llei. Ni sap què és ni si existeix: quatre ossos, quatre pedres. Doblers, doblers i sempre doblers. La llei diu una cosa però la realitat és una altra. Hi ha una falta clara d´inversió, a diferència de molts d´indrets com Teruel o Atapuerca on el fan referent. 

Puntiró (Pontiró per als puristes) l´antic polvorí pot ser un bon indret per conservar i estudiar l´arreplegat. El millor i més espectacular se podria exposar llavors en un futur i sempre reivindicat Museu de Ciències Naturals. Seria un altre punt clau tant per la sempre repetida desestacionalització turística com per formació i delit del resident. 
Els primers visitants eren d´hivern. Molts eren benestants i cultivats naturalistes, geòlegs, paleontòlegs, historiadors, científics que es fixaven bé en el nostre extraordinari patrimoni. Foment de Turisme va néixer posteriorment per animar el turisme d´estiu... i morirem d´èxit. 
Puntiró és a més de paleontologia espectacular indret natural visitat per Rodríguez de la Fuente, un dels darrers punt de cria dels sempre espectaculars rapinyaries del Pla i cabdal en el control de la capçalera dels torrents de S´Atalaia. Un embós allà d´enderrocs i precipitacions de 300 mm combinat assolaria mitja platja de Palma, Fontanelles incloses.
S´hi podria dur el de Son Tous, el de Son Rossinyol, el supervivent de Son Espases. Podria ser un bon centre d´interpretació, investigació i magatzem de tot tipus natural, paleontològic, històric i militar. I per què no?

Autor :
Bernat Morey Colomar (Santa Eugènia, 1967) és mestre d'escola (UIB, 1988) del col·legi Pare Bartomeu Pou d'Algaida. Llicenciat en Ciències Biològiques (1993) i Diploma en Geologia (2007) per la UIB, actualment cursa estudis de doctorat en Ciències Biològiques. Ha obtingut la Suficiència Investigadora (2008) amb la memòria "El Patrimoni paleontològic del Pleistocè superior marí de Mallorca. Catalogació, caracterització, valoració. Propostes de gestió i conservació", part de la tesi doctoral del mateix títol i referida al patrimoni paleontològic de l'illa. 
Autor també del llibre "Santa Eugènia, natura i medi, geologia i botànica" i de diversos articles científics i comunicacions. El 2009 va guanyar, amb Joan Ripoll, el Premi Rei en Jaume d'Investigació de Calvià amb el treball "Patrimoni paleontològic de Calvià". Aquest mateix any, juntament amb Guillem Mas i Joan Ripoll, va guanyar el Premi Ciutat de Palma d'Investigació en l'àrea de Ciències Naturals amb el projecte "El patrimoni paleontològic de Palma. Catalogació, caracterització i valoració. Propostes de gestió". Associat a la Societat d´Història Natural de les Illes Balears i a l´Associació de Geòlegs de les Illes Balears.

No hay comentarios:

Publicar un comentario